Medezeggenschap

In hoofdzaak geeft de OR uitvoering aan de Wet op de ondernemingsraden en de Arbeidsomstandigheden wet.
Natuurlijk zijn er meerdere fingerende wetten en regelgevingen van toepassing maar de belangrijkste twee wetten staan hieronder gelinkt.

WOR

In de Wet op de ondernemingsraden (kortweg WOR genoemd) staan de hoofdpunten beschreven hoe de medezeggenschap binnen een organisatie geregeld hoort te zijn.
De wet en de werkelijkheid willen nog wel eens van elkaar verschillen. Daarom heeft een organisatie een sterke ondernemingsraad nodig die niet schuw is om vragen te stellen en daar waar nodig sterke argumenten durft te gebruiken om een bestuurder te bewegen zich aan de wet te houden.

Wet op de ondernemingsraden

ARBOWET

De Arbeidsomstandighedenwet ( kort Arbowet
genoemd) geeft aan, aan welke criteria een werkgever moet voldoen om de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf zo optimaal mogelijk te maken en te houden. Ook de ARBO wet geeft een ondernemingsraad handvatten waarmee de bestuurder en de ondernemingsraad rekening moeten houden. Op sommige onderwerpen geeft de ARBO wet meer rechten aan een ondernemingsraad dan in de WOR vermeld.

Arbeidsomstandighedenwet

De ondernemingsraad geeft voor de medewerkers geregeld een nieuwsbrief uit die u per interne e-mail toegezonden kunt krijgen.
U dient zich hiervoor zelf op te geven.

Wil u de OR nieuwsbrief ontvangen?